Terras nodig? Zo gelegd.

Je bekijkt nu Terras nodig? Zo gelegd.

Het Wijkbedrijf is van allerlei markten thuis. Naast het groenwerk en groenonderhoud dat het wijkbedrijf uitvoert, zijn de deelnemers ook kundig in het aanleggen van een terras. Op de foto is te zien dat al is begonnen met het uitgraven van de tuin. Veel aarde is weggegraven en in de groene container gedeponeerd, hierna is de grond opgevuld met zand waarna de deelnemers beginnen met het egaliseren van het stuk grond. Op de foto kan je zien dat met behulp van een rechte lat, 2 stenen en een (buiten beeld vallende) waterpas ervoor wordt gezorgd dat het stuk grond egaal wordt uitgevlakt.

De vlakke grond wordt vervolgens aangestampt met behulp van een trilplaat. Hierdoor voorkom je verzakking als straks de stenen zijn gelegd. Dit wordt vakkundig uitgevoerd door een deelnemer. Let op de stalen neuzen in de schoenen, onmisbaar in combinatie met dit gevaarlijke werkje. Nadat de grond is geëgaliseerd en aangestampt kan er worden gestart met het leggen van de stenen. Op de foto is te zien dat dit gebeurt door middel van een ge-oliede samenwerking. 2 deelnemers ‘uppen’ (stenen halen en klaarleggen) en de andere deelnemer legt de stenen neer. Dit leggen van de stenen gebeurt overigens in een halfsteens patroon. Dit halfsteense patroon zorgt voor een mooi effect en ongetwijfeld ook voor een stevig terras waar van de zomer weer heerlijk op gezeten kan worden. 

Informatie

Wil je werken voor het Wijkbedrijf? Of informatie over het werk? Neem contact met ons op via 030 – 879 48 79 of bgg. 030 – 296 13 80. Of stuur een email naar info@wijkbedrijfutrecht.nl